Lars Sävendahl photo

Lars Sävendahl

Professor/överläkare

Om mig

Professor och Avdelningschef, Barnendokrinologi, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

FoU-chef, Tema Barn-Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Överläkare, PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, ME Högspecialiserad Barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Forskningsbeskrivning

Längdtillväxt sker i den så kallade tillväxtplattan som består av ett lager brosk i båda ändarna av de flesta benen i kroppen. Lars Sävendahls forskningsgrupp har utvecklat nya försöksmodeller och har därigenom lyckats visa hur längdtillväxten regleras på cellnivå. Forskningsresultaten omsättas till olika metoder att behandla barn och ungdomar med avvikande längdtillväxt.

Utbildning

Läkarexamen (1986), Medicine doktor (1989), Leg läkare (1991), Barnläkare (1997), Professor i barnendokrinologi (2005)