lmh.jpg

Lars Holmgren

Professor

Om mig

Professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet 2008-

Ordförande tema cancer, U2/Bioclinicum planering 2012-

Ordförande hörandeförsamling, 2013

Ordförande nomineringsförsamling, 2011-2013

Koordinator EU-consortium EUCAAD, 2008-2012

Medlem av advisory board Paoli Calmette Cancer Center, Marseille

Utvärderare av forskning, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Fernströms stiftelse, Internationella anslag

Studierektor doktorandutbildning, OnkPat, 2004-2014

Forskningsbeskrivning

Min forskning ligger inom ämnet tumörbiologi med inriktning på hur individuella celler bildar funktionella organ och hur dessa processer reverteras under canceromvandling. Våra projekt innefattar cell och molekylärbiologiska studier av pre-klinisk karaktär samt studier av patient material.

Utvalda publikationer:

AmotL2 disrupts apical-basal cell polarity and promotes tumor invasion. Mahdi Mojallal, Yujuan Zheng, Sara Hultin, Stéphane Audebert, Tanja van Harn, Per Johnson, Claes Lenander, Nicolas Fritz, Christin Mieth, Martin Corcoran, Marja Hallström, Johan Hartman, Nathalie Mazure, Thomas Weide, Dan Grandér, Jean-Paul Borg, Per Uhlén, and Lars Holmgren. Nature Communications, 2014 Aug 1;5:4557.

AmotL2 links VE-cadherin to contractile actin fibers necessary for aortic lumen expansion. Sara Hultin, Yujuan Zheng, Mahdi Mojallal, Simona Vertuani, Christian Gentili, Martial Balland, Rachel Milloud,  Heinz-Georg Belting, Markus Affolter, Christian S. M. Helker, Ralf H. Adams, Wiebke Herzog, Per Uhlen, Arindam Majumdar, and Lars Holmgren. Nature Communications. 2014;5:3743

The p130 isoform of angiomotin is required for Yap-mediated hepatic epithelial cell proliferation and tumorigenesis. Yi C, Shen Z, Stemmer-Rachamimov A, Dawany N, Troutman S, Showe LC, Liu Q, Shimono A, Sudol M, Holmgren L, Stanger BZ, Kissil JL. Sci Signal. 2013 Sep 3;6(291):ra77. 

VE-PTP regulates VEGFR2 activity in stalk cells to establish endothelial cell polarity and lumen formation. Hayashi M, Majumdar A, Li X, Adler J, Sun Z, Vertuani S, Hellberg C, Mellberg S, Koch S, Dimberg A, Koh GY, Dejana E, Belting HG, Affolter M, Thurston G,Holmgren L, Vestweber D, Claesson-Welsh L. Nature Communications. 2013;4:1672. 

A tight junction-associated Merlin-angiomotin complex mediates Merlin's regulation of mitogenic signaling and tumor suppressive functions. Yi C, Troutman S, Fera D, Stemmer-Rachamimov A, Avila JL, Christian N, Persson NL, Shimono A, Speicher DW, Marmorstein R, Holmgren L, Kissil JL. Cancer Cell. 2011 Apr 12;19(4):527

Utbildning

Professor, OnkPat, Karolinska Institutet, 2008

Docent, Karolinska Institutet 1998

Post-doc, Harvard Medical School, 1993-5

Disputation, Karolinska Institutet, 1991

Akademiska priser och utmärkelser

Alvarengas pris, Fernströms pris till unga forskare