img_2453.jpg

Lars Henningsohn

Lektor/överläkare

Om mig

Om mig själv

Undervisning

Från 2001 har jag som lärare ansvarat för den urologiska undervisningen kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi på Karolinska Huddinge. Sedan 2007 har jag varit kursansvarig studierektor för kursen som delas mellan de 4 stora sjukhusen i Stockholm. Det finns inget roligare eller viktigare än att utbilda nästkommande generationer på bästa möjliga sätt. I egenskap av studierektor har jag ständigt arbetat med att modernisera den kliniska undervisningen så att den passar in i vårt högeffektiva sjukvårdsystem. Sjukvårdens stora förändringar gör att undervisningsmetoderna för oss lärare likväl som studenternas lärmetoder måste anpassas till det systemet. Jag har skapat interprofessionella kunskapscaféer på kliniken och startat klinisk undervisning med hjälp av vernissageseminarier och mentometerföreläsningar. Att arbeta med metoder som bevarar våra studenters glädje och nyfikenhet leder till kunniga trygga individer i deras framtida professioner.

Forskning
Forskningsmässigt fick jag en mycket bra utbildning av mina handledare fram till min disputation 2002 då jag framförde min avhandling om patienters livskvalitet efter behandling för avancerad urinblåsecancer. Projektet lärde mig hur viktigt det är att dra nytta av samtliga forskningsdiscipliners starka sidor. Sedan dess har jag deltagit i och deltar i både handledning och egen forskning inom mitt ämne urologi samt inom pedagogiska projekt. 2012 blev jag docent i urologi.

Klinik

År 2000 fick jag min specialisttitel inom urologi. Som lärare på en terminslång kurs såsom Klinisk medicin inriktning kirurgi med undervisningsansvar varje vecka under hela terminerna får man koncentrera sig på de områden inom mitt ämne som jag tycker är roligast och det har blivit att ta hand patienter med urologiska sjukdomar i sina yttre könsorgan, både hos män och kvinnor.

Ledarskap

På ledarskapssidan är jag förutom studierektor för kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi också enhetschef för enheten för urologi på min institution. Jag är också inne på mitt fjärde år som ordförande i Svensk Urologisk Förening.
Angelägna frågor
Jag vill arbeta med att uppdatera och modernisera undervisningen för alla studenter. Det är också viktigt att ständigt bevaka och försvara utbildningarnas berättigande i dagens produktionsinriktade sjukvård.
 

Utbildning

Läkarprogrammet 1992

Akademiska priser och utmärkelser

Karolinska Institutets pedagogiska pris 2014
Matts Halldin priset i pedagogik 2009
CKU hederspris 2009
Karolinska Universitetssjukhusets handledarpris 2007
Anders Walls forskningsstipendium 1985