lars_bjorndahl_ki2.jpg

Lars Björndahl

Anknuten till Forskning

Specialist i laboratoriemedicin (Klinsik Kemi). Arbeta med standardisering, träning och kvalitetskontroll avseende undersökning av mänsklig sperma 1994.

Om mig

Ph.D. i fortplantningsfysiologi med en avhandling 1986: On sperm nuclear zinc and chromatin decondensation : an in vitro study on the physiology of the ejaculated human spermatozoon. Stockholm, Karolinska Institutet.

Aktiv i uppbyggnaden av ett nytt andrologilaboratorium vid Karolinska Sjukhuset (Solna) sedan 1987. Medicinskt ansvarig för detta laboratorium, som del av först CASM och senare ANOVA, sedan 2013.

Konsult i Laboratoriedandrologi sedan 1995.

Research Fellow och honorary Senior Lecturer in Human Reproductive Biology, University of Birmingham och Assisted Conception Unit, Birmingham Women's Health Care Trust, 2001-2005

Överläkare vid Andrologilaboratoriet, Center för Andrologi och Sexualmedicin (CASM, senarer ANOVA), från 2010.

Organisatör för ESHRE Campus Course on Sperm Chromatin Stability (Stockholm 2009)

Ordförande för Organisationskommitté och Värd för XIIIth International Symposium on Spermatology (Stockholm 2018).

Tidigare vetenskapliga uppdrag:

  • 2004-08: Koordinator för ESHRE Special Interest Group in Andrology.
  • 2010-14: Associate Editor för Human Reproduction.
  • 2005-2010: Medlem i Redaktionskommittén för WHO manual on human semen examination, 5:e upplagan

Aktuella vetenskapliga uppdrag:

  • Associate Editor för Human Reproduction Update
  • Associate Editor för  Andrology
  • Medlem i Editorial Board för Asian Journal of Andrology
  • Projektledare: ISO Technical Standard for human semen examination
  • Chefredaktör - Editorial Board of WHO manual on human semen examination, 6:e upplagan (2021)
  • Expert (Laboratorieandrologi) i WHO Infertility Global Guidelines and Research Group 
  • Ordförande Teknisk Kommitté 331, Svenska Institutet för Standarder (www.sis.se

 

    

Forskningsbeskrivning

I begynnelsen undersökt humana spermiers zinkberoende huvud-svans koppling. fokuserade senare på den zinkberoende kromatinstabiliseringen och ledde fram till konklusionen att den miljö spermien töms ut i bestämmer spermiekromatinets stabilitet. Tidig förlust av zink (uppbundet av faktorer från sädesblåsorna) inducerar till en början minskad kromatinstabilitet som dock snabbt byts till en ökad stabilitet som skulle kunna äventyra den snabba uppackningen av kromatin i äggcellen. Detta skulle kunna leda till skada utveckling av embryot efter själva befruktningen. Sambandet mellan det zinkrika prostatasekretet och . Early loss of zinc (to binders originating from the seminal vesicular fluid) induced an initially decreased stability that was rapidly exchanged for an extreme stability, that would jeopardize the rapid unravelling of the chromaitn in the oocyte potentially causing failure of zygote development after fertilization. The relation between zinc rich prostatic fluid and potentiellt negativt inflytande av sädesblåsesekret has undersökts ytterligare. 

Bihandledare for Dr Emma Holmes som har visat stor ökning av ejakulat-osmolalitet in vitro och relationen till snabb nedgång i spermierörlighet under förhållanden som är relevanta vid assisterad befruktning. 

Handledare för Dr Petr Houska vars projekt fokuserar på spermie-DNA- skador (spermie-DNA-fragmentering) mätt med flödescytometri av spermie DNA färgat med Akridin-Orange för att skilja mellan enkelsträngat och dubbelsträngat DNA. Test som bygger på detta är vanliga bland kommerciella provrörskliniker, men det kliniska värdet för den individuella patienten är begränsat eftersom många okända faktorer påverkar slutresultatet. Doktorandprojektet inkluderar experimentella studier för att utvärdera faktorer som vid sidan av verkliga spermie-DNA-skador kan ha signifikanta efter på resultatet från ett spermie-DNA-test.

Egna studier har fokuserat på införande av moderna laboratoriemedicinska metoder för pålitliga resultat vid undersökning av ejakulat.

Pedagogiska meriter

Omfattande erfarenhet av undervisning i fysiologi och de flesta aspekter av grundläggande medicin for olika studentkategorier. Sedan 1995 aktiv i utvecklingen av standardiserade kurser i praktisk laborativ andrologi med metoder rekommenderade av WHO och ESHRE för pålitliga resultat från underökning av humana ejakulat.

Kursledare och lärare SVK Andrologi och Sexualmedicin (KI 2020-), lärare SVK Sexualmedicin (KI 2020-)

Utbildning

Läkarexamen 1982, doktorsexamen 1986, läkarlegitimation 1990, specialist in klinisk kemi 1992

Akademiska priser och utmärkelser

Hon Senior Lecturer in Reproductive Medicine, University of Birmingham, 2002-2005.

Associate Editor, Human Reproduction 2010-14; två gånger "top-ten" reviewer of manuscripts for Human Reproduction,

Member of editorial committees of Andrology and Asian Journal of Andrology.

Konferensbidrag (Vetenskapsrådet): Spermiens kromatinstruktur och stabilitet (2009)

Konferensbidrag (Vetenskapsrådet): XIIIth International Symposium on Spermatology (2018)