Skip to main content
tammimies_grupp_33_sir.jpg

Kristiina Tammimies

Forskarassistent

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Mitt arbete syftar till att förstå hur genetiska faktorer bidrar till uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hur dessa faktorer översätter till biologiska nätverk som påverkar hjärnans utveckling. I specifika projekt, studerar vi också hur genetiska faktorer kan används som prediktorer för behandlingsutfall hos individer med NPF. 

Tammimies lab 

Martin Becker, post doc

Francesca Mastropasqua, post doc

Michelle Watts, post doc

Danyang Li, doktorand 

Abishek Arora, doktorand 

Marika Habbe, doktorand 

Anknuten forskare

Nelli Kalnak, PhD, forskare Lund Universitet 

Bihandlerade till 

Pei-Yin Pan, doktorand KI

Torkel Carlsson, doktorand KI

Zhou Leilei, doktorand KI

Alumni

Ielyzaveta Rabkina, forskningsassistent

Lea Ballenberger, bachelor student 2017 (University of Tuebingen)

Sofia Stamouli, bioinformatician 2015-2017

Veronika Nicolaou, bachelor student KI 2016

Viveka Moricz, master student 2015 UU

 

Finansiering

Vetenskaprådet

Stiftelsen för Strategisk forskning

Jeanssons Stiftelser

Hjärnfonden

Åke Wiberg Stiftelse 

STINT

Karolinska Institutet's foundations and funds

Stockholm County Council (SLL/ALF)

Utbildning

Postdoktorala studier, 2012-2014, The Centre of Applied Genomics, The Hospital for Sick Children, Toronto

Doktor i Medicinsk Vetenskap, 2011 Karolinska Institutet

Master i Biologi, inriktning genetik, 2007, Uleåborgs Universitet

Akademiska priser och utmärkelser

2020 Selected as Future Research Leader FFL7 - SSF

2017 the Jeanssons Foundation personal award to particularly outstanding young researchers

2016 L'Oréal-UNESCO For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi

2015 Ingvar Carlsson Award 6

2014 University of Toronto McLaughlin Centre Training Award

2012-2015 International post doc anslag - Vetenskapsrådet

2013 ASHG/Charles J. Epstein Trainee Award for Excellence in Human Genetics Research – Semifinalist

Loading bibliometrics...