Profilbild

Kristina Fagerkvist

Doktorand

Om mig

Jag är barnmorska med erfarenhet av förlossnings-, kvinno- och neonatalsjukvård och kontaktsjuksköterska för patienter med gynekologisk cancer i Sörmland.

Jag kombinerar mina doktorandstudier med kliniskt arbete (20%). Mitt kliniska arbete är förlagt på Cancercentrum (gynekologiska cancermottagningen) på Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Där ansvarar jag för patienternas behandlingsplaner, ger cytostatikabehandlingar och leder samtalsgrupper. Mycket handlar om att tidigt identifiera eventuella rehabiliteringsbehov och arbeta utifrån den enskilda individen. Jag följer henne under hela resan med start när misstanke om cancer föreligger.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsarbete handlar om sexuell dysfunktion och fertilitets-relaterad oro hos unga vuxna (19-40 år) som har behandlats för cancer i barndomen. Detta förs inom ramen för Fex-Can projektet, Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer. Data för baslinjemätning är insamlad och intervention, ett 12 veckors webbaserat interventionsprogram, pågår. Jag kommer framöver mäta korttids och långtidseffekter av interventionen samt upplevelsen av att delta i interventionen.

Tillhör forskargruppen Lampic och Wettergren.

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska

Legitimerad barnmorska

Kontaktsjuksköterska