Photo

Kristina Aspvall

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och Medicine Doktor på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Mitt forskningsområde är barn och ungdomar med tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Jag är för närvarande involverad i följande projekt: 

  • Randomiserad kontrollerad noninferiority studie där internetförmedlad behandling i en stegvis vårdmodell jämförs med traditionell kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med tvångssyndrom.  
  • Hälsoekonomisk utvärdering av internetförmedlad behandling i en stegvis vårdmodell för barn och ungdomar med tvångssyndrom. 
  • Pilotstudie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med tvångssyndrom och autismspektrumtillstånd.

Utbildning

Psykologexamen, 2012, Karolinska Institutet

Medicine Doktor, 2020, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet