Photo

Kristina Aspvall

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och Medicine Doktor på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Jag är postdoktor i David Mataix-Cols forskargrupp. Mitt forskningsområde är barn och ungdomar med tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Jag är för närvarande involverad i följande projekt: 

  • Utveckling och utvärdering av ett digitalt föräldralevererat preventivt program för barn med risk att utveckla tvångssyndrom.
  • Långtidsuppföljning av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi i en stegvis vårdmodell för barn och ungdomar med tvångssyndrom. 
  • Utvärdering av internetförmedlad behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom och autism. 
  • Utvärdering av internetförmedlad behandling för ungdomar med dysmorfofobi/BDD.
  • Utvärdering av internetförmedlad kognitiv terapi för tabutvångstankar hos vuxna med tvångssyndrom. 

Utbildning

Psykologexamen, 2012, Karolinska Institutet

Medicine Doktor, 2020, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet