Kristin Farrants Profile Picture

Kristin Farrants

Biträdande lektor

Om mig

Jag forskar om olika aspekter av sjukfrånvaro, specifikt om sjukfrånvaro bland äldre förvärvsarbetande personer, om samband mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro, samt om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän och arbetare, generellt och inom handeln.

Jag doktorerade vid Durham University i Storbritannien, där jag studerade välfärdsstaters förändringar och sociala skillnader i hälsa.