Skip to main content
branting_stina_sir_dsc_0023.jpg

Jag arbetar som samordnare och kommunikatör med fokus på forsknings- dokumentation och samverkanskapacitet. Kontakta mig om du behöver råd.

Stina Branting

Kommunikatör

Jag arbetar som samordnare och kommunikatör med fokus på forsknings- dokumentation och samverkanskapacitet. Kontakta mig om du behöver råd.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Ansvarsområde

Som kommunikatör/samordnare kring forskningsdokumentation deltar jag i utvecklingen av forskningsstöd inom ramen för Grants Office och Research Data Office, RDO. Enheten är även systemägare av systemet för forskningsdokumentation - den Elektroniska loggboken, ELN.

Inom samverkanskapacitet arbetar jag med samordning och kommunikation av forskning- och utvecklingsprojektet SKISS, ett lärosätesövergripande som kallas SKISS- Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet.

Arbetsuppgifter

Inom RDO och ELN bistår jag forskarna med information gällande forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata. Jag utvecklar informationsmaterial, användarmanualer och lättnavigerade webbplatser. Inom SKISS analyserar, samordnar och paketerar jag, tillsammans med teamedlemmarna, resultaten av fem pågående projekt. 

Mina arbetsuppgifterna varierar i allt från kommunikationsrådgivning, utveckling av användarmanualer och webbplatser samt utveckling av instruktioner och presentationer inom forskningsdata- och dokumentation. Jag jobbar även med kommunikationsstöd för forskarna såsom grundläggande kommunikation, träning i presentationsteknik och intervjuträning.

Tidigare har jag arbetat på Karolinska Institutets kommunikationsavdelning med forskningsfrågor där kommunikation kring forskningens infrastruktur var i fokus. Jag var även ansvarig för gruppen som har tagit fram det visuella uttrycket för KI:s nya Strategi 2030, ett spännande arbete.

Innan dess var jag kommunikation- och webbansvarig på Development Office, KI:s insamlingsavdelning samt stöttade Grants Office, Innovationsstöd, Näringsliv och EIT Health med kommunikation och webb. Tidigare har jag arbetat inom flygbranschen, läkemedelsbranschen och inom elitidrott.

Utbildning

- Fil. mag. Journalistik, Södertörns Högskola

- Fil. kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalisthögskolan, JMK, Stockholms Universitet

- Trafikflygarutbildning, Bromma flygskola och American Flyers USA

Publikationer

Centrum för idrottsforskning, idrottsforskning.se: kvinnliga sportjournalister vill bryta manliga revir

 

Loading bibliometrics...