Skip to main content
branting_stina_sir_dsc_0023.jpg

Jag arbetar som samordnare och kommunikatör på Grants Office med fokus på RDO och ELN.

Kristina Branting

Kommunikatör

Jag arbetar som samordnare och kommunikatör på Grants Office med fokus på RDO och ELN.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Ansvarsområde

Som kommunikatör/samordnare kring forskningsdokumentation och regelefterlevnad deltar jag i utvecklingen av forskningsstöd inom ramen för Grants Office och Research Data Office, RDO. Enheten är även systemägare av systemet för forskningsdokumentation - den Elektroniska loggboken, ELN.

Jag arbetar med samordning av kommunikationen inom RDO och ELN där jag bistår forskarna med information gällande forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata. Jag utvecklar användarmanualer och lättnavigerade webbplatser. Arbetet sker ofta i samarbete med andra, till exempel universitetsbiblioteket, institutionerna och IT-avdelningen.

Arbetsuppgifter

Mina arbetsuppgifterna varierar i allt från kommunikationsrådgivning, utveckling av användarmanualer och webbplatser samt utveckling av instruktioner och presentationer inom forskningsdata- och dokumentation. Jag jobbar även med kommunikationsstöd för forskarna såsom grundläggande kommunikation, träning i presentationsteknik och intervjuträning.

Tidigare har jag arbetat på Karolinska Institutets kommunikationsavdelning med forskningsfrågor där kommunikation kring forskningens infrastruktur var i fokus. Jag var även ansvarig för gruppen som har tagit fram det visuella uttrycket för KI:s nya Strategi 2030, ett spännande arbete.

Innan dess var jag kommunikation- och webbansvarig på Development Office, KI:s insamlingsavdelning samt stöttade Grants Office, Innovationsstöd, Näringsliv och EIT Health med kommunikation och webb. Tidigare har jag arbetat inom flygbranschen, läkemedelsbranschen och inom elitidrott.

Utbildning

- Fil. mag. Jounalistik, Södertörns Högskola

- Fil. kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalisthögskolan, JMK, Stockholms Universitet

- Trafikflygarutbildning, Bromma flygskola och American Flyers USA

Publikationer

Centrum för idrottsforskning, idrottsforskning.se: kvinnliga sportjournalister vill bryta manliga revir

 

Loading bibliometrics...