Knut Sturidsson

Knut Sturidsson

Adjunkt

Om mig

Jag arbetar sedan våren 2012 som studierektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi och har därmed ett övergripande ansvar för de kurser som avdelningen ger. Avdelningen har ett tungt ansvar för kursgivningen på Karolinska Institutets psykologprogram då 21 av de 22 obligatoriska kurserna på psykologprogrammet ges av avdelningen. Dessutom är avdelningen kursgivare på flera andra program, bland annat fysioterapeutprogrammet och arbetsterapeutprogrammet.

Utöver mitt uppdrag som studierektor vid avdelningen är jag också verksam som lärare och examinator på kurserna som ges vid avdelningen. Jag är också lärarrepresentant i UN CNS och representant för annan institution i UN NVS.

Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2007 och då i området rättspsykiatriska riskbedömningar. Intresset för forensisk psykologi vaknade redan under min egen grundutbildning till psykolog och senare psykoterapeut. Tillsammans med flera andra medarbetare vid dåvarande sektionen för psykologi arbetade jag intensivt under en tid (2004 - 2005) med att för Karolinska Institutets räkning söka examensrätt för psykologexamen. Detta resulterade i att Karolinska Institutet sedan 2007 utbildar studenter till psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

 

Loading bibliometrics...