Knut Sturidsson

Knut Sturidsson

Adjunkt

Om mig

Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2007 och då i området rättspsykiatriska riskbedömningar. Intresset för forensisk psykologi vaknade redan under min egen grundutbildning till psykolog och senare psykoterapeut. Vid KI undervisar jag i ämnet klinisk forensisk psykologi, dels i form av en valbar kurs på psykologprogrammets termin 6 och dels i form av en fristående kurs för yrkesverksamma psykologer.