cck_kgw_3_maj_2016.jpg

Klas Wiman

Professor

Om mig

Jag är professor i molekylär cell- och tumörbiologi vid Karolinska Institutet sedan 1999. Mitt huvudintresse som forskare är cancer och ny cancerbehandling. I mer än tre decennier har jag forskat om tumörsuppressorgenen TP53. Jag har varit koordinator för ett EU Integrated project (Mutp53) med 23 partners och en budget på 8 miljoner Euro 2004-2009, och varit redaktör för två böcker om p53 (Springer 2005 och 2012). Jag grundade företaget Aprea Therapeutics tillsammans med kollegor för att utveckla nya p53-baserade cancerläkemedel. De senaste åren har jag varit innehavare av ett ERC Advanced Grant.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp bedriver forskning om p53 och p53-medierad tumörsuppression, den p53-reglerade genen Zmat3 (Wig-1), och reaktivering av muterat p53 som ny cancerterapi. Vi har identifierat molekylen APR-246 som kan utlösa apoptos i tumörceller med muterad TP53 och hämma tumörtillväxt in vivo i möss. Molekylen påverkar även redoxbalansen i celler. APR-246 har testats i flera kliniska studier i patienter med MDS/AML. Vi undersöker om APR-246 kan användas för cancerprevention. Vi arbetar också med utveckling av nya strategier för farmakologisk induktion av translationell genomläsning för att reaktivera nonsense-muterad TP53 i tumörer. 

Några utvalda publikationer:

1. Palomar-Siles, M., Heldin, A., Zhang, M., Strandgren, C., Yurevych, V., van Dinter, J.T., Engels, S.A.G., Hofman, D.A., Öhlin S., Meineke, B., Bykov, V.J.N., van Heesch, S., and Wiman, K.G. (2022) Translational readthrough of nonsense mutant TP53 by mRNA incorporation of 5-Fluorouridine. Cell Death Dis. 13(11):997.

2. Ceder, S., Eriksson, S.E., Cheteh, E.H., Dawar, S., Corrales Benitez, M., Bykov, V.J.N., Fujihara, K.M., Grandin, M., Li, X., Ramm, S., Behrenbruch, C., Simpson, K.J., Hollande, F., Abrahmsen, L., Clemons, N.J., and Wiman, K.G. (2021) A thiol-bound drug reservoir enhances APR-246-induced mutant p53 tumor cell death. EMBO Mol. Med. 13(2):e10852. 

3. Bykov, V.J.N., Eriksson, S.E., Bianchi, J., and Wiman, K.G. (2018) Targeting mutant p53 for efficient cancer therapy. Nature Rev. Cancer 18, 89–102. Review.

4. Lehmann, S., Bykov, V.J.N., Ali, D., Andrén, O., Cherif, H., Tidefelt, U., Uggla, B., Yachnin, J., Juliusson, G., Moshfegh, A., Paul, C., Wiman, K.G., and Andersson, P.-O. (2012) Targeting p53 in vivo: A first-in-man study with the p53-targeting compound APR-246 in refractory hematological malignancies and prostate cancer. J. Clin. Oncol. 30, 3633-9.

5.  Lambert, J.M.R., Gorzov, P., Veprintsev, D.B., Söderqvist, M., Segerbäck, D., Bergman, J., Fersht, A.R., Hainaut, P., Wiman, K.G., and Bykov, V.J.N. (2009) PRIMA-1 reactivates mutant p53 by covalent binding to the core domain. Cancer Cell 15, 376-388. 

6. Soussi, T., and Wiman, K.G. (2007) Shaping genetic alterations in human cancer: the p53 mutation paradigm. Cancer Cell 12, 303-312. Review. 

 

 

 

 

Utbildning

Med kand Uppsala Universitet 1977

Med doktor Uppsala Universitet 1981

Post doc Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York 1982-85

Läkarexamen Karolinska Institutet 1989