cck_kgw_3_maj_2016.jpg

Klas Wiman

Professor

Om mig

Jag är professor i molekylär cell- och tumörbiologi vid Karolinska Institutet sedan 1999. År 2003 grundade jag företaget Aprea AB tillsammans med kollegor för att utveckla ny p53-baserad cancerbehandling. Jag var koordinator för EU FP6-projektet “Mutant p53 as a target for improved cancer treatment” 2004-2009, med 23 forskargrupper och en total budget på 8 miljoner Euro. Jag är Faculty Member i Strategiska forskningsprogrammet i cancer (StratCan) vid Karolinska Institutet sedan 2009.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är fokuserad på cancer, tumörsuppressorgenen p53, den p53-reglerade genen Wig-1/Zmat3, och ny cancerbehandling. Vi har upptäckt små molekyler som kan reaktivera muterat p53, bl.a. PRIMA-1 och APR-246 (PRIMA-1Met), och eliminera tumörceller genom apoptos. APR-246 testas nu i en proof-of-concept klinisk fas I/II-studie.

Fem utvalda publikationer:

1. Restoration of the tumor suppressor function to mutant p53 by a low molecular weight compound. Bykov, V.J., Issaeva, N., Shilov, A., Hultcrantz, M., Pugacheva, E., Chumakov, P., Bergman, J., Wiman, K.G., and Selivanova, G. Nature Med.  8, 282-8, 2002.

2. Shaping genetic alterations in human cancer: the p53 mutation paradigm. Soussi, T., and Wiman, K.G. Cancer Cell 12, 303-12, 2007

3. PRIMA-1 reactivates mutant p53 by covalent binding to the core domain. Lambert, J.M.R., Gorzov, P., Veprintsev, D.B., Söderqvist, M., Segerbäck, D., Bergman, J., Fersht, A.R., Hainaut, P., Wiman, K.G., and Bykov, V.J.N. Cancer Cell 15, 376-88, 2009.

4. The p53 target Wig-1 regulates p53 mRNA stability through an AU-rich element. Vilborg, A., Glahder, J.A., Wilhelm, M.T., Corcoran, M., Mahmoudi, S., Rosenstierne, M., Grandér, D., Farnebo, M., Norrild, B., and Wiman, K.G. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106, 15756-61, 2009.

5. Targeting p53 in vivo: A first-in-man study with the p53-targeting compound APR-246 in refractory hematological malignancies and prostate cancer. Lehmann, S., Bykov, V.J.N., Ali, D., Andrén, O., Cherif, H., Tidefelt, U., Uggla, B., Yachnin, J., Juliusson, G., Moshfegh, A., Paul, C., Wiman, K.G., and Andersson, P.-O. J. Clin. Oncol. 30, 3633-9, 2012.

Utbildning

Med kand Uppsala Universitet 1977

Med. doktor Uppsala Universitet 1981

Post doc, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York 1982-85

Läkarexamen Karolinska Institutet 1989