Om mig

Som forskare på Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet är jag verksam inom områden som rör exponering och effekter av toxiska och allergiframkallande metaller. Med en bakgrund inom yt-kemi och materialvetenskap bidrar jag till ökad förståelse för materialens egenskaper i kontakt med människokroppen via olika exponeringsvägar. En röd tråd genom min forskning har varit studier av material i partikelform i allmänhet och nanopartiklar i synnerhet.

Jag tycker det är viktigt att minimera exponering för farliga kemikalier så att människor inte utsätts för onödiga risker. För att skydda vår hälsa behövs kunskap om hur och i vilken omfattning vi exponeras för farliga ämnen. Om detta handlar min forskning.

För närvarande är jag anknuten till Linda Schenks forskargrupp. Jag arbetar också deltid som samordnare på SweNanoSafe.