klara_bild.jpg

Klara Midander

Anknuten till Forskning

Om mig

Som forskare på Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet är jag verksam inom områden som rör exponering och effekter av toxiska och allergiframkallande metaller. Med en bakgrund inom yt-kemi och materialvetenskap bidrar jag till ökad förståelse för materialens egenskaper i kontakt med människokroppen via olika exponeringsvägar. En röd tråd genom min forskning har varit studier av material i partikelform i allmänhet och nanopartiklar i synnerhet.

Jag tycker det är viktigt att minimera exponering för farliga kemikalier så att människor inte utsätts för onödiga risker. För att skydda vår hälsa behövs kunskap om hur och i vilken omfattning vi exponeras för farliga ämnen. Om detta handlar min forskning.

För närvarande är jag anknuten till Linda Schenks forskargrupp. Jag arbetar också deltid som samordnare på SweNanoSafe.