Skip to main content

Om mig

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Indexerar för PubMed och SveMed+, arbetar med sökuppdrag (främst systematiska översikter) och undervisar bl a på doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och informationskompetens (WSIL).

Loading bibliometrics...