Kinza Degerlund Maldi

Kinza Degerlund Maldi

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar sedan maj 2021 på Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm och är affilierad till LIME på KI.

Utbildning

Masterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, Umeå Universitet 

Kandidatexamen psykiatrisjuksköterska, King's College London