Kinza Degerlund Maldi

Kinza Degerlund Maldi

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar sedan maj 2021 på Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) i Region Stockholm och är affilierad till LIME på KI.

Utbildning

Masterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, Umeå Universitet 

Kandidatexamen psykiatrisjuksköterska, King's College London