Om mig

Jag är adjunkt i medicinsk mikrobiologi vid institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cell biologi (MTC) där jag jobbar heltid med undervisning. Jag är kursansvarig för kursen "Basvetenskap 6: Mikrobiologi & Infektionsimmunologi" på läkarprogrammet och förekommer som lärare på ytterligare kurser på både läkarprogrammet och kandidatprogrammet i biomedicin.

Född och uppvuxen i Karleby, Finland. Efter militärtjänstgöring påbörjade jag mina studier på kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska Institutet år 2010. Efter kandidatexamen följde masterprogrammet i infektionsbiologi vid Uppsala Universitet där jag bland annat spenderade tid inom forskningen i Professor Sebastian Barg's grupp där jag fick nöjet att lära mig avancerad ljusmikroskopi i form av TIRF mikroskopi. Masteruppsatsen gjorde jag i Professor Mikael Rhen's grupp vid Karolinska Institutet där uppsatsen bestod av arbete med RNA helikaser i Salmonella enterica. Efter masterexamen stannade jag i Professor Mikael Rhen's grupp för doktorandstudier där min doktorsavhandling behandlade genetiska grunder till antibiotikaresistens och förmågan till intracellulär tillväxt hos Salmonella enterica. Parallellt med mina doktorandstudier erhöll jag ämneslärarexamen från Uppsala Universitet och är idag legitimerad inom biologi och naturkunskap med inriktning på gymnasieskolan. 

Utbildning

Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2021

Ämneslärarexamen, Uppsala Universitet, 2019

Medicine masterexamen, Uppsala Universitet, 2015

Medicine kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2013

Studentexamen, Karleby svenska gymnasium, 2009