Kerstin Wahman

Kerstin Wahman

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad fysioterapeut och disputerade 2010 vid KI inom området livsstilsbaserad kardiovaskulär prevention vid ryggmärgsskada. 2018 blev jag utsedd till docent i fysioterapi vid KI, NVS. Jag ansvarar också för samordningen av forskarnätverket Neurorehabilitering inom NVS. Sedan 2012 är jag FoU-chef på Aleris Rehab Station ett rehabiliteringscenter främst för personer med neurologiska skador och sjukdomar. Rehab Station Forskning & Utveckling | Aleris

Mitt mål med forskningen är att göra vardagen bättre för personer med neurologiska skador och sjukdomar och det är där jag hämtar min inspiration. Mitt arbete innebär bl.a. att skapa förutsättningar för och genomföra kliniknära forskning samt att bidra med paketering och implementering av forskningsresultat i klinisk miljö.

Forskningsbeskrivning

Mitt fokus ligger i vid mening på kliniknära forskning inom neurologisk rehabilitering med särskild inriktning mot ryggmärgsskada. Bättre akut omhändertagande, effektivare läkemedel, ny teknik och kortare vårdtider ger nya förutsättningar för rehabilitering. Ökad långtidsöverlevnad leder även till att många drabbas av sekundära komplikationer och av livsstilsrelaterade sjukdomar så som hjärtkärlsjukdom vilket i sig leder till nya frågeställningar. Därför intresserar jag mig särskilt för att skapa evidensbaserade underlag för preventionsprogram. Dessa program är livsstilsrelaterade med fokus på fysisk aktivitet men även med inriktning på sekundära komplikationer inom området neurologisk sjukdom eller skada och främst för personer med ryggmärgsskada.