Om mig

Jag arbetar som projektledare för ALF-utvärderingarna. Tidigare projektledaruppdrag vid KI: "Ett KI för hållbar utveckling" med syfte att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030; SKISS – Stärka KI:s strategiska samverkansförmåga, genom aktiva interaktioner med svenskt lärosäten och Vinnova; Biomedicum - Koordinering av aktiviteter för de fem institutioner som flyttade in den nya bygganden.

Jag har många års erfarenhet av strategisk projektledning av stora internationella komplexa projekt. Framför allt innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin men även inom offentlig verksamhet. Projektledarskap och projektorganisation anser jag bör anpassas till projektets vision, mål, projektmedlemmar och verksamhetskaraktär. Eftersom inget projekt är det andra likt är variation, flexibilitet och kommunikation viktiga och stimulerande komponenter för att lyckas i projektarbetet.

Utbildning

Master of Science Chemical Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), 1983 Project Management Professional certification (PMP), PMI International, 2013