Om mig

Jag har många års erfarenhet av strategisk projektledning av stora internationella komplexa projekt. Framför allt forsknings- och utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin men även inom offentlig verksamhet. Projektledarskap och projektorganisation anser jag bör anpassas till projektets vision, mål och verksamhetskaraktär. Eftersom inget projekt är det andra likt är variation och flexibilitet viktiga och stimulerande komponenter.

Utbildning

Master of Science Chemical Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), 1983 Project Management Professional certification (PMP), PMI International, 2013