Om mig

Jag arbetar med projektledning och verksamhetsutveckling på avdelningen Forskarstöd. För närvarande med fokus på stöd för impact och genomslag av forskningen i samhället.  Tidigare projektledaruppdrag vid KI: ALF-utvärderingarna 2022 - utvärdering av klinisk forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården i enlighet med ALF-avtalen, "Ett KI för hållbar utveckling" med syfte att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030; SKISS – Stärka KI:s strategiska samverkansförmåga, genom aktiva interaktioner med svenskt lärosäten och Vinnova; Biomedicum - Koordinering av aktiviteter för de fem institutioner som flyttade in den nya bygganden.

Jag har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategisk projektledning av stora internationella komplexa projekt. Framför allt innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin men även inom offentlig verksamhet. Projektledarskap och organisation anser jag bör anpassas till uppdragets och projektets vision, mål, medlemmar och verksamhetskaraktär. Eftersom inget uppdrag eller projekt är det andra likt är variation, flexibilitet och kommunikation viktiga och stimulerande komponenter för att lyckas att utveckla och förändra till det bättre. 

Utbildning

Master of Science Chemical Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), 1983 Project Management Professional certification (PMP), PMI International, 2013