h9_kerstin-johansson.gif

Kerstin Johansson

Assisterande lektor

Assisterande lektor vid Enheten för logopedi, KI. Tidigare kliniskt verksam logoped inom dysfagi och dysartri vid Karolinska universitetssjukhuset 1997-2020.

Om mig

Utbildning: doktorandutbildning 2009-2013, logopedexamen 1989, dipl utb psykosocial handledning och konsultation 2006

Akademisk titel: medicine doktor

Publikationer: 12 granskade artiklar i internationella tidskrifter. Total citations 218 (Web of Science, May 2023).

Forskningsbeskrivning

FORSKNINGSOMRÅDE

Sväljsvårigheter hos äldre: identifiering, intervention och prevention

Neuromotoriska talsvårigheter

Röst och tal efter hög ryggmärgsskada

PROJEKT

  • Kartläggning av förekomst av dysfagi hos äldre som besöker vårdcentral
  • Utvärdering av olika träningsmetoder (t ex EMST och munskärm) för förbättrad sväljfunktion
  • MoWo: Phenotype Profiling of People with Chewing and Swallowing Problems with Implications for Clinical Management of Malnutrition.
  • Undersökning av äldres upplevelser av dysfagi och subjektiva behov av insatser
  • Validering och normering av logopediskt test – KIS2018 – för att kvantifiera grad av dysfagi och aspirationsrisk
  • Design av ett instrument att användas av personal inom demensvård för att identifiera dysfagi och lämpliga insatser

KAPITEL

Gustafsson, K och Johansson, K. (2021). Sköra äldre och dysfagi. I Ekberg (Red.), Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett. Svenska Läkarsällskapet.

Johansson, K. (2008.) Tal och sväljning. I Lökk (Red.) Den äldre Parkinson-patienten. Karolinska universitetssjukhusets förlag.

Publikationer i fack- eller patientförbundstidningar:

Näsström, A., Hillgren, A. och Johansson, K. (2021). Logopediska insatser inom äldreomsorgen: nuläge kontra börläge. Logopeden, 2.

Gustafsson, K. och Johansson, K. (2019). Efterlyses: Systematiska insatser för äldre med dysfagi. Läkartidningen.

Johansson, K. (2020). Dysfagi hos äldre efter stroke och andra sjukdomar: konsekvenser och insatser i äldreomsorgen. Tidningen Ä, 1:14-16.

Gonzalez Lindh, M, Johansson, K. (2020). Sväljsvårigheter hos äldre - identifiering och intervention. Svensk geriatrik, 1:16-18. 

Bülow, M, Svensson, P, Gonzalez Lindh, M, Johansson, K, Bergström, L, Hägglund, P. (2018). Dysfagirehabiliteringen »bortglömd« i nya strokeriktlinjerna. Läkartidningen.

Svårt att svälja - träning av andningsmusklerna kan ge ny styrka. Intervju om EMST i Parkinsonjournalen okt 2017

INTERAKTIVA HEMSIDOR

Ansvarig för Dysfagi-delen i PUMA (Praktisk Utbildning med MultimediaAnvändning) innehåller flera områden inom Logopedi. För utbildning på grundnivå finns PUMA-Dysfagi https://pumalogopedi.se/

Pedagogiska meriter

Lärare vid logopedprogrammet på KI sedan 2000, kurs- och terminsansvar sedan 2019. Gästlektor vid logopedprogrammet på Linköpings universitet 2015-2016. Doktorandrepresentant i docenturnämnden 2011-2013.

Medverkar i klinisk utbildning (VIL) av logopedstudenter. Handledning examensarbeten och masterprojekt.

2002, 2006 och 2010 haft delat kursansvar och undervisat på fristående kursen Fiberskopi i logopedisk praktik (7,5 hp), KI.

2021 Kursansvar fristående kursen Intervention hos äldre med dysfagi (7,5 hp), KI.

Utbildning

HANDLEDNING, PÅGÅENDE MASTERPROJEKT

Leg logoped Ann-Sofie Eriksson: Tidiga tecken på dysfagi vid ALS

Leg logoped Diana Kandic: Kartläggning av logopedisk omhändertagande av äldre inom SÄBO i Stockholm

Leg logoped Elin Littorin: Ät- och sväljsvårigheter hos personer med demens

Handledda masterprojekt:

Leg logoped Elisabet Östlund: ”Jag gillar musik MYCKET!” – Barns med CI förmåga att höra skillnad på tonhöjd, skilja på melodier och uppskatta musik

Leg logoped Emma Lindroos: Free from dysphagia? A test battery to differentiate between mild and no dysphagia

Specialistlogoped IsadoraTelford: Effects of contagious yawning on saliva production and swallowing in adults with traumatic brain injury – a possible treatment method

Akademiska priser och utmärkelser

Åke Ljundahlsstipendiet, Parkinsonförbundet, 2005