h9_kerstin-johansson.gif

Kerstin Johansson

Assisterande lektor

Universitetsadjunkt vid Enheten för logopedi, KI. Tidigare kliniskt verksam logoped inom dysfagi och dysartri vid Karolinska universitetssjukhuset 1997-2020.

Om mig

Utbildning: doktorandutbildning 2009-2013, logopedexamen 1989, dipl utb psykosocial handledning och konsultation 2006

Akademisk titel: medicine doktor

Publikationer: 11 granskade artiklar i internationella tidskrifter. Total citations XH-index:  (Web of Science, March 2020)

Forskningsbeskrivning

FORSKNINGSOMRÅDE

Sväljsvårigheter hos äldre: identifiering, intervention och prevention

Neuromotoriska talsvårigheter

Röst och tal efter hög ryggmärgsskada

PROJEKT

  • kartläggning av förekomst av dysfagi hos äldre som besöker vårdcentral
  • undersökning av äldres upplevelser av dysfagi och subjektiva behov av insatser
  • validering och normering av logopediskt test – KIS2018 – för att kvantifiera grad av dysfagi och aspirationsrisk
  • design av ett instrument att användas av personal inom demensvård för att identifiera dysfagi och lämpliga insatser
  • utvärdering av olika träningsmetoder (t ex EMST) för förbättrad sväljfunktion.

KAPITEL

Johansson, K. (2008). ”Tal och sväljning”. I: “Den äldre Parkinson-patienten” Lökk (Ed). Karolinska universitetssjukhusets förlag, Stockholm, Sweden.

Publikationer i fack- eller patientförbundstidningar:

Johansson, K. Dysfagi hos äldre efter stroke och andra sjukdomar: konsekvenser och insatser i äldreomsorgen. Tidningen Ä. 2020;1:14-16.

Gonzalez Lindh, M, Johansson, K. Sväljsvårigheter hos äldre - identifiering och intervention. Svensk geriatrik. 2020;1:16-18. 

Bülow, M, Svensson, P, Gonzalez Lindh, M, Johansson, K, Bergström, L, Hägglund, P. Dysfagirehabiliteringen »bortglömd« i nya strokeriktlinjerna. Läkartidningen. 2018;115:FEXS. Lakartidningen.se 2018-11-26

Svårt att svälja - träning av andningsmusklerna kan ge ny styrka. Om EMST i Parkinsonjournalen okt 2017

INTERAKTIVA HEMSIDOR

Ansvarig för Dysfagi-delen i PUMA (Praktisk Utbildning med MultimediaAnvändning) innehåller flera områden inom Logopedi. För utbildning på grundnivå finns PUMA-Dysfagi https://pumalogopedi.se/

Pedagogiska meriter

Lärare vid logopedprogrammet på KI sedan 2000, kurs- och terminsansvar sedan 2019. Gästlektor vid logopedprogrammet på Linköpings universitet 2015-2016. Doktorandrepresentant i docenturnämnden 2011-2013.

Medverkar i klinisk utbildning (VIL) av logopedstudenter. Handledning examensarbeten och masterprojekt.

2002, 2006 och 2010 haft delat kursansvar och undervisat på fristående kursen Fiberskopi i logopedisk praktik (7,5 hp), KI.

Utbildning

HANDLEDNING, PÅGÅENDE MASTERPROJEKT

Leg logoped AnnSofie Eriksson - Tidiga tecken på dysfagi vid ALS

Leg logoped Jeanette Holmgren Nilsson – Effekter av tonhöjdsträning på sväljningen hos personer med olika neurologiska sjukdomstillstånd.

Handledda masterprojekt:

leg logoped Elisabet Östlund i hennes masterprojekt om hur barn med bilaterala cochleaimplantat diskriminerar tonhöjd, identifierar melodier och upplever musik.

Leg logoped Emma Lindroos – Fri från dysfagi?

Specialistlogoped IsadoraTelford – Effects of contagious yawning on saliva production and swallowing in adults with traumatic brain injury – a possible treatment method

Akademiska priser och utmärkelser

Åke Ljundahlsstipendiet, Parkinsonförbundet, 2005