Skip to main content
kerstinb130719.jpg

Kerstin Belqaid

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Sedan 2010 är jag doktorand vid Medical Management Centre vid Karolinska Institutet, i ett projekt rörande smak- och luktförändringar hos patienter med cancer. Jag har tidigare arbetat som klinisk dietist med patienter med cancer, och är tjänstledig från Dietistkliniken vid Karolinska univeristetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete handlar om smak- och luktförändringar hos patienter med lungcancer, och jag fokuserar främst på symptomupplevelse och samband med andra nutritionsproblem.

Loading bibliometrics...