Skip to main content
Kerstin Brismar

Kerstin Brismar

Professor, senior

Forskningsbeskrivning

Professor i diabetesforskning

Forskningsfokus ligger på komplikationer till diabetes, särskilt betydelsen av tillväxtfaktorn IGF-1 och dess bindarprotein IGFBP-1, högt blodsocker (hyperglykemi), syrebrist (hypoxi), genetiska faktorer samt oxidativ stress. Grundläggande studier har gjorts av hur IGF/ IGFBP-systemet regleras, och dess kliniska relevans, liksom nya metoder för att enkelt kunna diagnostisera betacellssvikt och insulinkänslighet. Dessutom betydelsen av hyperglykemi och hypoxi för en störd läkeprocess av kroniska fotsår.

Primär hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln, information till patienter och vårdgivare

Läs mer om min forskning (på engelska).

Loading bibliometrics...