Om mig

Utbildningssamordare och Doktorand på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på KI med ett speciellt intressse för medarbetarskap inom apotek. Ingår i forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi och arbetar också som lärare på LIME/KI.

Jag har en magisterexamen i management/organisation från Stockholms universitet.  Innan jag började på Karolinska Institutet, arbetade jag många år med HR-frågor inom flera bolag i näringslivet, de senaste 20 åren i olika chefsbefattningar.