Picture Kenneth Hagsten

Kenneth Hagsten

Utbildningssamordnare

Om mig

Utbildningssamordare och Doktorand på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på KI med ett speciellt intressse för medarbetarskap inom apotek. Ingår i forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi och arbetar också som lärare på LIME/KI.

Jag har en magisterexamen i management/organisation från Stockholms universitet.  Innan jag började på Karolinska Institutet, arbetade jag många år med HR-frågor inom flera bolag i näringslivet, de senaste 20 åren i olika chefsbefattningar.