Om mig

Jag tog examen från Karolinska institutet 2013, då som sjukgymnast, jag har senare valt att byta legitimation till fysioterapeut. Jag har framför allt arbetat inom primärvården kliniskt men även idrottsmedicinskt inom handboll och fotboll på olika nivåer. Mitt intresse för forskning blev större när jag läste min magister inom idrottsvetenskap på Linnèuniversitetet. Jag kontaktade en forskare på Monash university under mitt projektarbete och vi har än idag kontakt och skriver artiklar ihop. Jag har nu helt bytt fält och gör min doktorandtjänst på Pernilla Lagergrens grupp inom matstrups och magsäckscancer. 

Forskningsbeskrivning

I två av mina delstudier kommer jag använda mig av data från en pågående konhortstudie på personer som genomgått operation av matstrupscancer. Här kommer jag undersöka hur sjukdomsspecifika symptom förändrar sig över tid och om dessa har något samband med ett visst antal modifierabara faktorer. Jag kommer även undersöka prevalensen för ett stort antal hälsorelaterade utfallsmått ända upp till 8 år efter operation. I en tredje studie kommer jag samla in egenvårdstips från patienter med magsäcks och matstrupscancer och sammanställa dessa.