Skip to main content
profilbild

Kay Sundberg

Lektor, biträdande

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag har en sjuksköterskeutbildning sedan 1981 och en specialistsjuksköterskekompetens inom onkologisk omvårdnad. Jag har fram till 2007 varit verksam inom vården – de sista 10 åren inom palliativ vård-och därefter genomfört en doktorsexamen 2010. I mitt avhandlingsarbete ” Influence of childhood cancer on adult life. Quality of life, health status, sexual function and sense of coherence among long-term survivors.” studerade jag självrapporterad hälsa och livskvalitet hos unga vuxna som haft cancer som barn. Idag arbetar jag som Universitetsadjunkt och enhetschef på sektionen för omvårdnad.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområdet har fokus på att utveckla metoder för hur patienter kan rapportera symtom och besvär under behandling eller pågående sjukdom och samtidigt få hjälp med dessa på ett tidigt stadium. Ett annat fokus ligger på patientens delaktighet i och förståelse av sin egen hälsa som en del i en personcentrerad vård.  Tyngdpunkten ligger på betydelsen av patientens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med sjukdom och hur de hanterar detta i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande. Forskningsprojekten omfattar såväl metodutveckling som interventionsstudier och implementering och sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och kliniker. Baserat på teorier för patientsamverkan utvecklas och testas interventioner utifrån såväl patientens, vårdgivarens som organisationens perspektiv. Projekten är inte sjukdomsspecifika och fler av projekten bedrivs tvärprofessionellt och multicentererat.  

Loading bibliometrics...