Skip to main content

Karin Villaume

Forskningssamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag disputerade på Karolinska institutet 2017 med avhandlingen “Personality in relation to health, psychosocial work environment and occupational health intervention adherence”. I avhandlingen fann jag att hälsorelevanta personlighetsegenskaper samvarierar med hälso- och arbetsmiljöindikatorer, både i tvärsnitt och över tid. Avhandlingen nås här: https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46108/Thesis_Kar…

För närvarande driver jag ett storskaligt projekt för att undersöka eventuell förekomst av hövlighet/ohövlighet och respektlöst beteende inom detaljhandeln. Projektet finansieras av Handelsrådet och genomförs i samverkan med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

Loading bibliometrics...