Om mig

Jag har en bakgrund som journalist och började på Karolinska Institutet 2006 i rollen som pressekreterare. Numera är jag kommunikationsstrateg med fokus på forskningsfrågor inom enheten för press och redaktionellt innehåll. Det innebär att jag jobbar med allt från utveckling av riktlinjer, mallar och rutiner till webbpublicering och produktion av nyhetstexter. Jag leder också kommunikationsavdelningens interna arbetsgrupp för forskningskommunikation och fungerar som allmän kunskapsresurs på avdelningen inom mitt ansvarsområde.

Till mig kan du vända dig med frågor om bland annat:

• Forskningssajten på ki.se, exempelvis centrala samlingssidor för core-facilteter, centrumbildningar och professorer.

• Nyheter om vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar.

• Nyheter om större forskningsanslag.

• Toppublikationer på centrala webbsidor.

• Föreläsningar om populärvetenskaplig skrivande och forskningskommunikation.

• KI:s medverkan i Vetenskapsrådets svarstjänst Expertsvar och den internationella nyhetsplattformen The Conversation.

• Riktlinjer och rådgivning/bollplank för forskningskommunikation.

• Populärvetenskaplig kommunikation om KI:s forskning i största allmänhet – om jag inte kan hjälpa till själv så kan jag tipsa om någon annan som kan.

Rena mediefrågor hänvisas till presstjänsten. Information till forskare om riktlinjer och rutiner för medielansering av nya forskningsresultat och doktorsavhandlingar finns på medarbetarportalen. För övriga frågor till kommunikationsavdelningen, se sidorna om kommunikationsstöd på medarbetarportalen.