Om mig

Jag arbetar på KI på enheten för Undervisning och Lärande (UoL) som pedagogisk utvecklare, adjungerad klinisk adjunkt på Liljeholmens akademiska vårdcentral (AVC) samt som VIL-samordnare för primärvården på Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Utbildning

Intensivvård- och Distriktssköterska med Magister examen i Internationell Hälsa, IMCH, Uppsala Universitet.