image.jpg

Katarina Howner

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är läkare och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Jag disputerade 2010 med avhandlingen: Offenders with mental disorder: psychosocial and neurobiological aspects, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Efter disputation har jag fortsatt med min forskning vid Karolinska Institutet och sedan november 2021 är jag forskargruppsledare. I maj 2022 blev jag docent i psykiatri. Jag är för närvarande anställd som överläkare vid Rättsmedicinalverket där jag arbetar med rättspsykiatriska undersökningar på halvtid och forskning resterande del av tiden. Jag är dock tjänstledig från min kliniska tjänst 40 % sedan 2021 då jag är direktor för forskarskolan i klinisk psykiatri.  

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är biologiska korrelat till psykopati och brist på empati. Jag har drivit ett post doc-projekt, Från gen till hjärna – olika aspekter av psykopati (GeBra). Den första delen av projektet (GeBra I) innefattade datainsamling från intagna på klass I anstalter inom Kriminalvården och har just avslutats. Den andra delen av projektet (GeBra II) har justerats och är under uppstart. Denna kommer att innefatta hjärnavbildning med avseende på psykopatiska drag enligt den triarkiska modellen. Jag leder ytterligare ett forskningsprojekt som är under uppstart, Den triarkiska psykopatimodellen och dess förhållande till rädslolöst temperament och empati (TriFE-projektet). I denna studie ämnar vi undersöka personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning och deras förmåga till att tolka känslouttryck och hjärtvariabilitet i förhållande till bland annat psykopatiska personlighetsdrag.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser återkommande på grundutbildningen för läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, logopeder och poliser i ämnena personlighetssyndrom och rättspsykiatri. Jag håller återkommande en kurs i hjärnavbildningstekniker inom forskarskolan i klinisk psykiatri samt en kurs i psykopati och PCL-R skattning vid RMV. Jag ger också en ST-kurs i rättspsykiatri sedan HT21. Utöver detta föreläser jag återkommande för ST-läkare i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin.

Avslutat huvudhandledarskap: PhD Malin Pauli (2020). Avslutat bihandledarskap: PhD Karolina Sörman (2015), PhD Shilan Caman (2017). Pågående huvudhandledarskap: Hannibal Ölund Aloso (2017-) och Ayman Fakih (2019-) vid Karolinska Institutet. Pågående bihandledarskap: Anja Fernqvist (2021- ) vid Göteborgs universitet. 

Jag driver tillsammans med kollegan Shilan Caman en populärvetenskaplig podcast där vi undersöker psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden: ”Det Mörka Psyket” (www.detmorkapsyket.se).   

Utbildning

Grundkurs i Kriminologi, Stockholms Universitet, VT 1995

Läkarutbildningen, Karolinska Institutet 1996-2001

Läkarlegitimation 2004

Steg 1 Utbildning kognitiv terapi, Danderyds sjukhus 2008-09

Med dr, Karolinska Institutet 2010

Specialist i psykiatri 2013

Specialist i rättspsykiatri 2018

Docent i psykiatri, Karolinska Institutet 2022