Om mig

Jag arbetar deltid som adjunkt på Sophiahemmet Högskola och undervisar både i specialistutbildning för sjuksköterskor i palliativ vård samt i grundutbildning för sjuksköterskor. Jag är forskarstuderande på deltid och antagen vid Institutionen för neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle och tillhör Wengström group.

Innan jag började arbeta som adjunkt var jag kliniskt verksam sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där jag arbetat inom infektionssjukvård och stamcellstransplantation. Jag har också varit en del av Nutritionsteamet som jobbar sjukhusövergripande på Karolinska med nutritionsfrågor.