Om mig

Jag är doktorerar inom ortopedisk epidemiologi parallellt med kliniskt arbete som ST-läkare i anestesi och intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Min forskning involverar svenska register och berör patienter med höftfraktur - jag studerar hur faktorer som väntetid till operation och operationsmetod påverkar utfallet för äldre personer med höftfraktur, och framöver kommer jag att beskriva hur populationen med höftfraktur har förändrats över tid. 

Utbildning

Doktorandprojekt i ortopedisk epidemiologi, Karolinska institutet. 2019 - pågående

ST-utbildning i anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset. 2016 - pågående

Forskarskola i epidemiologi för kliniker, generation 19, Karolinska institutet, Region Stockholm. 2020 - 2022

Läkarprogrammet, Karolinska Institutet. 2007 - 2013