Om mig

Jag är leg arbetsterapeut, lärare och forskare på NVS, KI och disputerade vid Mälardalens Universitet (2021) med avhandlingen; "Assistive technology and Welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making". https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1544511&dswid=…

 

Forskningsbeskrivning

Jag är post doc på avdelningen för Fysioterapi, NVS inom projektet Re@home https://ki.se/en/nvs/rehome-evaluation-of-home-rehabilitation-for-older-people 

Mitt forskningsintresse är inom re-ablement, tillgänglighet och delaktighet i samhället för människor med olika funktionshinder, speciellt äldre personer. Jag är även intresserad av vilka hinder och möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården när rehabilitering/vården ges i ordinärt boende hos den äldre. 

 

Publications:

Baudin K, Pettersson C. I Know My Rights! A Longitudinal Study of Discrimination due to Physical Inaccessibility from the Perspective of Wheelchair Users. Stud Health Technol Inform. 2023 Aug 23;306:403-408. doi: 10.3233/SHTI230651. PMID: 37638942.

Baudin K, Layton N. Digital Enabling Assistive Technology Through the Provision Lens - A Global Perspective in a Nordic Context. Stud Health Technol Inform. 2023 Aug 23;306:171-178. doi: 10.3233/SHTI230614. PMID: 37638913.

Layton, N, Hoyle, M.,  Lo, A., Callaway, L., Smith, E. M., Wang, R,. Baudin,K., Pettersson, C &  Gowran R. J.,(2023): Occupational therapy and its roles in implementing the WHO/UNICEF global report on assistive technology, World Federation of Occupational Therapists Bulletin. https://doi.org/10.1080/14473828.2023.2214755

Pettersson, C. , Baudin, K. & Hedvall, P. (2022).  The struggle for access: a qualitative document study of how people using wheeled mobility devices experience exclusion and discrimination. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-9

Baudin, K. , Sundström, A. , Borg, J. & Gustafsson, C. (2021). Decision-Making Is in the Making! Aspects of Decision-Making in the Area of Assistive and Welfare Technology: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (8).

Frennert, S. & Baudin, K. (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and Rehabilitation, 43 (9), 1220-1227.

Baudin, K. , Gustafsson, C. & Frennert, S. (2020). Views of Swedish Elder Care Personnel on Ongoing Digital Transformation: Cross-Sectional Study. Journal of Medical Internet Research, 22 (6).

Baudin, K. , Mullersdorf, M. , Sundström, A. & Gustafsson, C. (2020). The Policies of Provision of Assistive and Welfare Technology: A Literature Review. Societies, 10 (1).

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på arbetsterapeut programmet, är kursansvarig samt handleder i uppsatskurser på kandidat och magisternivå. 

Utbildning

Fil. Dr. Vårdvetenskap, Mälardalens Universitet (2021)

Med. Mag. Arbetsterapi, Karolinska Institutet (2007)

Fil. Kand. Arbetsterapi, Karolinska Institutet (2000)

Fil. Kand. Beteende vetenskap (pedagogik, sociologi, och psykologi) Lunds Universitet (1996)