Om mig

Jag är Leg arbetsterapeut, lärare och post doc på NVS, KI och disputerade vid Mälardalens Universitet (2021) med avhandlingen; "Assistive technology and Welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making". 

Forskningsbeskrivning

Jag är post doc på avdelningen för Fysioterapi, NVS inom projektet Re@home https://ki.se/en/nvs/rehome-evaluation-of-home-rehabilitation-for-older-people 

Mitt forskningsintresse är inom re-ablement, tillgänglighet och delaktighet i samhället för människor med olika funktionshinder, speciellt äldre personer. Jag är även intresserad av vilka hinder och möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården när rehabilitering/vården ges i ordinärt boende hos den äldre. 

 

Publications

Pettersson, C. , Baudin, K. & Hedvall, P. (2022). The struggle for access: a qualitative document study of how people using wheeled mobility devices experience exclusion and discrimination. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-9

Baudin, K. , Sundström, A. , Borg, J. & Gustafsson, C. (2021). Decision-Making Is in the Making! Aspects of Decision-Making in the Area of Assistive and Welfare Technology: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (8).

Frennert, S. & Baudin, K. (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and Rehabilitation, 43 (9), 1220-1227.

Baudin, K. , Gustafsson, C. & Frennert, S. (2020). Views of Swedish Elder Care Personnel on Ongoing Digital Transformation: Cross-Sectional Study. Journal of Medical Internet Research, 22 (6).

Baudin, K. , Mullersdorf, M. , Sundström, A. & Gustafsson, C. (2020). The Policies of Provision of Assistive and Welfare Technology: A Literature Review. Societies, 10 (1).

Utbildning

Jag undervisar på arbetsterapeut programmet, är kursansvarig samt handleder i uppsatskurser på kandidat och magisternivå.