Karin Villaume, foto av Oskar Omne

Karin Villaume

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade på Karolinska Institutet 2017 med avhandlingen “Personality in relation to health, psychosocial work environment and occupational health intervention adherence”. I avhandlingen fann jag att hälsorelevanta personlighetsegenskaper samvarierar med hälso- och arbetsmiljöindikatorer, både i tvärsnitt och över tid. 

För närvarande driver jag ett storskaligt projekt för att undersöka eventuell förekomst av hövlighet/ohövlighet och respektlöst beteende inom detaljhandeln. Projektet finansieras av Handelsrådet och genomförs i samverkan med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.