Profile picture of Karin Sundström

Karin Sundström

Senior forskare

Om mig

Jag är cancerepidemiolog och forskargruppsledare på KI. Min forskning kretsar kring humant papillomvirus (HPV) och de cancerformer som detta virus orsakar, främst livmoderhalscancer (cervixcancer). Jag forskar även på biomarkörer för att diagnosticera äggstockscancer (ovarialcancer) samt cancer i livmoderkroppen (endometriecancer).

Jag har även ett stort intresse för utbildning och är studierektor för KI:s magisterprogram i diagnostisk cytologi.

Under läsåret 2021/2022 är jag dock tjänstledig och hänvisar till Emilie Hultin, tillförordnad studierektor via email emilie.hultin@ki.se 

https://utbildning.ki.se/program/3dc16-magisterprogrammet-i-diagnostisk-cytologi

För mer information om mig och min forskning var vänlig se min sida på engelska!

https://staff.ki.se/people/kasund