Barnsjusköterska

Karin Nordin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990 och gick specialistutbildning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 1996. Sedan dess har jag skaffat en bred erfarenhet av barnsjukvård inom olika områden både slutenvård och öppenvård. Jag har även haft tjänst som klinisk lärare för barnspecialistutbildningen för sjuksköterskor på KI.

Mitt intresse för frågor som rör hälsosamma vanor och behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar har alltid funnits. Dessa frågor fick ny fart 2011 när jag fick en tjänst som barnsjuksköterska på Karolinska Sjukhuset på Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Där var övervikt och fetma hos barn- och ungdomar mitt specialområde och jag arbetade mycket med dessa frågor i klinisk verksamhet.

2013 fick jag en tjänst som forskningssjuksköterska på CLINTEC enheten för pediatrik. Jag har arbetat i olika projekt t.ex. EarlySTOPP, AMOS och Mer och Mindre.

2016 skrev jag min magisterexamen om unga vuxnas upplevelse av att ha genomgått viktminskningskirurgi i tonåren.

Sedan 2016 har jag arbetat i huvudsak med Mer och Mindre studien. Genom Mer och Mindre har jag fått praktiska handfasta verktyg att använda när jag träffar familjer som har ett eller flera barn som har övervikt eller fetma.

I min roll som forskningssjuksköterska är jag involverad i rekryteringen av familjer till Mer och Mindre Europa, jag träffar också familjer för att göra mätningar inför och under studiens gång. Jag kommer vara med och hålla Mer och Mindre föräldragrupper inom ramen för studien.

Pågående projekt är 4 årsuppföljningen av de första familjerna som deltog i Mer och Mindre, vi genomför mätningar samt semi-strukturerade intervjuer med barn och föräldrar. Dessa intervjuer analyseras för närvarande.

Parallellt med arbetet som forskningssjuksköterska arbetar jag som barnsjuksköterska på Specialistmottagningen för barn och ungdomar i Liljeholmen

Utbildning

Sjuksköterskeexamen 1990

Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom 1996

Barnfetma, orsaker, risker och åtgärder 2013

Magisterexamen i omvårdnad 2016

Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskningen 2018

Loading bibliometrics...