Barnsjusköterska

Karin Nordin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990 och gick specialistutbildning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 1996. Sedan dess har jag skaffat en bred erfarenhet av barnsjukvård inom olika områden både slutenvård och öppenvård. Jag har även haft tjänst som klinisk lärare för barnspecialistutbildningen för sjuksköterskor på KI.

Mitt intresse för frågor som rör hälsosamma vanor och behandling av övervikt och obesitas hos barn och ungdomar har alltid funnits. Dessa frågor fick ny fart 2011 när jag fick en tjänst som barnsjuksköterska på Karolinska Sjukhuset på Barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Där var övervikt och obesitas hos barn- och ungdomar mitt specialområde och jag arbetade mycket med dessa frågor i klinisk verksamhet.

2013 fick jag en tjänst som forskningssjuksköterska på CLINTEC enheten för pediatrik. Jag har arbetat i olika projekt t.ex. EarlySTOPP, AMOS och Mer och Mindre.

2016 skrev jag min magisterexamen om unga vuxnas upplevelse av att ha genomgått viktminskningskirurgi i tonåren.

Sedan 2016 har jag arbetat i huvudsak med Mer och Mindre studien. Genom Mer och Mindre har jag fått praktiska handfasta verktyg att använda när jag träffar familjer som har ett eller flera barn som har övervikt eller obesitas.

I min roll som forskningssjuksköterska är jag involverad i data insamlingen i Mer och Mindre Europa, jag träffar familjer för att göra mätningar under studiens gång. Jag är certifierad gruppledare i Mer och Mindre och håller grupper inom ramen för studien.

Pågående projekt är 4 årsuppföljningen av de första familjerna som deltog i Mer och Mindre, vi genomför mätningar samt semi-strukturerade intervjuer med barn och föräldrar. Dessa intervjuer analyseras för närvarande.

Jag delar min tjänst mellan Karolinska Institutet och Rikscentrum Barnobesitas på Specialistmottagningen för barn och ungdomar i Liljeholmen, Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildning

Sjuksköterskeexamen 1990

Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom 1996

Barnfetma, orsaker, risker och åtgärder 2013

Magisterexamen i omvårdnad 2016

Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskningen 2018

Medicinsk behandling av diabetes 2022