Om mig

Arbetar sedan januari 2019 som universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Förutom lång erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeutbildning och fristående interprofessionella kurser vid Mälardalens högskola (15 år) och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (3 år), har jag en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och geriatrisk vård. Jag är också utbildad biomedicinsk analytiker och har 10 års erfarenhet från arbete inom blodcentralsverksamhet.

Mina huvudsakliga undervisnings- och intresseområden rör gerontologi, geriatrik, äldres psykiska ohälsa och palliativ vård ur äldres samt ett tvärprofessionellt perspektiv. Jag är också intresserad av existentiell hälsa samt åldrande i ett mångkulturellt och globalt perspektiv. Inom dessa områden har jag utvecklat och hållit kurser på grund och avancerad nivå och också samarbetat med lärare från universitet i andra delar av världen.

Forskningsbeskrivning

Har deltagit i två forskningsprojekt som involverat sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med sköra äldre inom kommunal hemsjukvård och hemtjänst och deras vårdande utifrån evidens och äldres självbestämmande. Är för närvarande engagerad i ett pedagogiskt forskningsprojekt i samverkan med ett universitet i Thailand – Teaching Gerontology from a Global Perspective.