Karin I Lindberg

Karin Lindberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Karin I Lindberg: Forskarstuderande vid institutionen för onkologi-patologi. ST-läkare vid Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Karin Lindberg medverkar i Rolf Lewensohns forskargrupp vid Centrum för strålningsmedicin. Karins doktorandprojekt syftar till att utveckla och utvärdera stereotaktisk strålbehandling (Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT) som singelterapi och i kombination med andra antitumorala medel mot lokaliserad och spridd lungcancer.

Utbildning

  • Läkarutbildning vid Karolinska Institutet
  • Tyska språket och litteraturen, Stockholms universitet
  • Franska, Institut Linguistique Adenet