Karin I Lindberg

Karin Lindberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Karin I Lindberg: Forskarstuderande vid institutionen för onkologi-patologi. ST-läkare vid Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Född 1979, ST-läkare i onkologi. Medverkar i Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN; SREMC) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin. Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG).

Forskningsbeskrivning

Karin Lindberg medverkar i Rolf Lewensohns forskargrupp vid Centrum för strålningsmedicin. Karins doktorandprojekt syftar till att utveckla och utvärdera stereotaktisk strålbehandling (Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT) som singelterapi och i kombination med andra antitumorala medel mot lokaliserad och spridd lungcancer.

Utbildning

Läkarutbildning vid Karolinska Institutet Tyska språket och litteraturen, Stockholms universitet Franska, Institut Linguistique Adenet
Loading bibliometrics...