Karin Jensen

Karin Jensen

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på smärta, och på placebo. Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t.ex. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan vi kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Min forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.