Karin Jensen portrait

Karin Jensen

Professor

Om mig

Min forskning fokuserar på smärta, och på placebo. Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t.ex. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan vi kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Min forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

CV

2023 - now    Professor, Karolinska Institutet, Sweden

2019 - 2023   Associate Professor (docent), Karolinska Institutet, Sweden

2014 - 2019   Assistant Professor, Karolinska Institutet, Sweden

2013 - 2017   Assistant Professor, Harvard Medical School, USA

Övriga meriter

2022 - idag    Bitr. avdelningschef, avdelningen för neuro, CNS, Karolinska Institutet

2022 - 2022   Gästprofessor, University of Oxford, UK

2021 - idag    Styrelseledamot, Strategic Research Area Neuro (StratNeuro)

2019 - idag    Pro Futura Fellow, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Sweden

2015 - idag    Styrelseledamot, International Society for Interdisciplinary Placebo Studies (SIPS)

Pedagogiska meriter

Aktuell undervisning

Läkarprogrammet, termin 2: Basvetenskap 4, modul 4: Högre hjärnfunktioner.

Doktorandkurs: The Science of the Placebo Effect.

Utbildning

Postdoktoral utbildning

2010 - 2013    Harvard Medical School / Mass General Hospital, Boston, USA

Forskarutbildning

2005 - 2009    Karolinska Institutet, Sverige

Grundutbildning

2000 - 2005    Psykologprogrammet, Uppsala Universitet, Sverige

Akademiska priser och utmärkelser

Utvalda publikationer

Lalouni M, Fust J ... Jensen K. Augmented pain inhibition and higher integration of pain modulatory brain networks in women with self-injury behavior. Molecular Psychiatry, 2022, 6, 1-8.

Gedin F, Blomé S ... Jensen K. Placebo Response and media attention in randomized clinical trials assessing cannabis-based therapies for pain: A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open, 2022;5(11):e2243848.

Kastrati G, Rosén J ... Jensen K. Genetic influence on nociceptive processing in the human brain – a twin study. Cerebral Cortex. 2022 10;32(2):266-274.

Ellingsen DM, Isenburg K ... Jensen K ... Napadow V. Dynamic brain-to-brain concordance and behavioral mirroring as a mechanism of the patient-clinician interaction. Science Advances, 2020 Oct 21;6(43):eabc1304.

Stridh A, Pontén M, ... Jensen K. Response to Placebo among men with Erectile Dysfunction in Phosphodiesterase 5 inhibitor Trials: A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open. 2020 Mar 2;3(3):e201423.

Jensen K, Kirsch I, ... Curie A. Certainty of genuine treatment increases drug responses among intellectually disabled patients, Neurology, 2017, 88(20):1912-1918. 

Jensen K, Kirsch I, ... Ingvar M. Classical conditioning of analgesic and hyperalgesic pain responses without conscious awareness. Proc Natl Acad Sci (PNAS) 2015, 112(25):7863-7.

Jensen K, Petrovic P, ... Kaptchuk TJ. Sharing pain and relief: Neural correlates of physicians during treatment of patients. Molecular Psychiatry, 2014, 19(3), 392-398.

Jensen K, Kaptchuk TJ, ... Kong J. Nonconscious activation of placebo and nocebo pain responses. Proc Natl Acad Sci (PNAS) 2012; 25(39): 15959-15964.