Om mig

Jag är kommunikatör och arbetar med samordning och strategi för universitetsbibliotekets (KIB:s) interna och externa kommunikationskanaler. Jag har jobbat på KI sedan 2001 och har stor erfarenhet av webbutveckling, digital tillgänglighet och UX (user experience).

Biblioteket är ett stöd för studier och forskning och mitt fokus är att vår kommunikation ska bidra till att

  • öka kunskapen hos målgrupperna om KIB:s tjänster
  • öka användandet av KIB:s kompetens, tjänster och informationskällor
  • öka KIB:s kunskap om målgrupperna.

Utbildning

Kandidatexamen i Media-och kommunikationsteknik.

Web Accessibility Specialist (WAS)