Skip to main content

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är ekonomihandläggare, institutionens representant för mijö och hållbarhet och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen samt friskvårdsombud vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Jag har hand om avtals-, leverantör- och kundreskontran, reseräkningar, utlägg, diarieföring och betalningar. Jag gör även månadsavstämningar och bokslut samt har ekonomiska upföljningar.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Rolf Luft L1:00

Loading bibliometrics...