Kåre Buhlin

Kåre Buhlin

Lektor/övertandläkare

Om mig

Jag arbetar som övertandläkare och avdelningschef på avdelningen för parodontologi och tandhygienistutbildningen. Avseende min forskning är jag docent i parodontologi sedan 2013. Jag är huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för två. Min forskning handlar huvudsak om sambandet mellan parodontit och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom och Alzheimers sjukdom, men bedriver också forskning kring munsköljmedels effekter på parodontiet. Jag undervisar studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen.

Intresse för utbildningsfrågor

Som lärare sedan många år har jag en god möjlighet att kunna påverka de odontologiska utbildningarnas kvalitet, kontinuitet och utveckling samt att på så sätt öka studenternas möjligheter att uppnå sina lärandemål vilket bör prioriteras i framtiden. Jag har undervisat både tandläkare och tandhygienister vilket gör att jag har god insikt, kännedom och förståelse för komplexiteten i både kortare och längre utbildningar - inte minst behovet av samarbete, vilket ofta efterfrågas av avnämarna. I framtiden är det min förhoppning att våra utbildningar vid KI kan utveckla ett större mått av interprofessionellt lärande för att på så sätt kunna öka samarbetet mellan yrkesgrupper i dagens moderna hälso- och sjukvård.

Som lärare, kliniker och forskare vill jag förmedla till studenterna behovet av ett empatiskt förhållningssätt i mötet med patienten. Endast då, när patient och behandlare samarbetar, kan ett riktigt bra behandlingsresultat uppnås. Som ett pedagogiskt lärandemål tycker jag också att det är viktigt att studenterna anammar ett holistiskt synsätt när det gäller patientarbetet för att uppnå ett vidgat perspektiv på hälsa, tandvård, tandhälsa och dess angränsande sjukdomar. Det innebär att jag också tycker det är viktigt att man även efter examen har ett aktivt kontinuerligt lärande som jag hoppas att jag kan inspirera till som lärare.