Om mig

Jag ansvarar för den lokala förvaltningen av SELMA och KIWAS på KI.

SELMA är en utbildningsdatabas som används för att skapa kursplaner, utbildningsplaner och utbildningskatalog för kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

KIWAS är en utbildningsdatabas och ett antagningsverktyg  som används för att skapa kursplaner och kurskatalog samt administrera antagning till kurser på forskarutbildningsnivå.

Under 2022-2023 är jag dessutom projektledare i införandeprojektet av FUBAS, det system som ska ersätta KIWAS.