Om mig

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

I dagsläget är jag bland annat projektledare i införandeprojektet av Fubas samt driver planeringsarbetet för det kommande införandet av Ladoks utbildningsplanering vid KI.