Skip to main content
Julia Martinez Palm

Julia Martinez Palm

Personalhandläggare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är personaladministratör för avdelningarna Psykologi och Försäkringsmedicin på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Till mig kan du vända dig med frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende.

Personalfrågor

Jag och mina kollegor på institutionens personalenhet arbetar exempelvis med:

  • Anställningsärenden. Vilket bland annat innefattar sjukdom, tjänstledighet, lönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk. Det är även hos oss du skriver under ditt anställningsavtal.
  • Rekrytering. Hos oss får du stöd om du ska rekrytera nya medarbetare, både rådgivande och administrativt.
  • Arvode. Vi hjälper dig med regler kring arvoden samt administration inför utbetalning.
  • Anknytningar. Vi hjälper dig med regler kring anknytningar samt med administrationen vid registrering, förlängning och avslut.
  • Om du upplever problem i ditt arbete eller i din arbetsgrupp, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, kan du vända dig till oss.

För frågor gällande anknytningar, vänligen kontakta oss via kimkat@cns.ki.se  Du kan även vända dig till vår gemensamma HR-email hr@cns.ki.se eller besöka oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Loading bibliometrics...