jsg

Julia Spaton Goppers

Forskningsassistent

Om mig

Jag heter Julia och har en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och en masterexamen i folkhälsoepidemiologi från Karolinska Institutet. Under den sista terminen av mitt masterprogram samarbetade jag med avdelningen för försäkringsmedicin inom det multidisciplinära forskningskonsortiet REMAIN, vars syfte är att få kunskap om hur man kan förbättra den sociala integrationen av unga flyktingar med psykisk ohälsa. Mer specifikt handlade mitt examensarbete om att jämföra antipsykotiska behandlingsmönster hos unga flyktingar och deras svenskfödda jämnåriga med icke-affektiv psykos. Efter examen började jag småningom jobba som forskningsassistent i Ellenor Mittendorfer-Rutzs forskargrupp "Mental Health and Social Integration" (MENTE). För närvarande handlar mitt huvudsakliga projekt om skillnader i sambandet mellan psykiska sjukdomar såsom depression och ångest och arbetsmarknadsmarginalisering bland flyktingar, icke- flyktingmigranter och svenskfödda individer under olika tidsperioder.