Om mig

Jag arbetar som HR-specialist vid kompetensförsörjningsenheten, centrala HR-avdelningen. Tillsammans med mina fem kollegor Jenny Wiklund Pasia, Anette Pinjemo, Lisa Rister, Mihaela Landén Mammos, och Ellen Tiala stödjer vi fakultetsnämndens rekryteringsutskott i deras verksamhet. Vi ger även råd och stöd till HR och chefer vid institutionerna i hur de kan arbeta med sina lektors/professors rekryteringar.

Jag är kontaktperson för följande institutioner (vid lärarrekrytering): BIONUT, CLINTEC, GPH, LIME, NEURO.

 

E-post: julia.linder@ki.se

Telefonnummer: 0046 70-245 14 91

Utbildning

Assoc. CIPD HR

BScHons Business and International Relations

Loading bibliometrics...