Photo

Julia Linder

HR-specialist

Driver och ansvarar för Learning & Development kopplat till ledarskapsutbildningar
Digitalisering & ledarskapsutveckling
Organisationsutvecklingsinsatser & förändringsledning
Exit & medarbetarskap

Om mig

  • Driver och ansvarar för Learning & Development kopplat till KIs utbildningar, riktat åt KI’s ledarskap, chefer och HR, vid centrala-HR
  • Utvecklingsansvarig för centrala-HR: s LMS system och digitaliseringar
  • Skräddarsydda organisationsutvecklingsinsatser & förändringsledning
  • KI-övergripande ledarskapsutveckling & chefsstöd
  • Exit & utveckling av hållbart medarbetarskap
  • Mentorskap program på KI

Om mig

HR-specialist, Organisational Learning & Development

Jag driver och ansvarar för Learning & Development kopplat till KIs utbildningar, riktat åt KI’s ledarskap och chefer, vid centrala-HR. Jag arbetar bland annat med pedagogisk utveckling och digitalisering av utbildningar. Jag ansvarar också personligen för ett antal chefstöd- och ledarskapsutbildningar, ett exempel på detta är programmet 'Ny chef på KI' och e-learning 'Introduktionsmodulen för nya chefer'.

I mitt arbete ingår även förändringsledning samt att delta i strategiska HR-rådet på KI. Där arbetar jag tillsammans med en större grupp specialister, och med KI:s ledarskap, för att undersöka hur vi på bästa sätt kan utveckla våra nuvarande initiativ med målet att behålla vårt långvariga starka arbetsgivarvarumärke och medarbetarrelationer.

I min roll ansvarar jag för 'exit' på KI. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare är det viktig att vara lyhörd för feedback från de som väljer att sluta sin anställning hos oss. För att få denna viktiga feedback har vi både exitenkäter och exitsamtal.

Dessutom är jag drivande inom mentorskapsprogram och nätverk tillsammans med interna och externa partners. Även här satsar jag på att utveckla pedagogiskt material som nås digitalt och ska tillgängliggöras för KI:s medarbetare.

 

julia.linder@ki.se | 0046 (0)8–524 866 65 | 0046 72-857 68 06

Utbildning

Coach Diploma, Leapfrog AB, Sweden (Nov 2022) Meets ICF training requirements for ACC certification

Assoc. CIPD, The Chartered Institute of Personnel and Development is a association for Human Resource Management professionals, England (2020)

BScHons Business and International Relations, Aston University, England (2015)