Photo

Julia Linder

HR-specialist

Chefstöd och ledarskapsutbildningar
KI-övergripande ledarskapsutveckling
Skräddarsydda organisationsutvecklingsinsatser
Exit & utveckling av hållbart medarbetarskap
Mentorskap program på KI

Om mig

HR-specialist, Organisational Learning & Development

I min roll som HR-specialist inom Learning & Development (LoD) fokuserar jag på lärande och utveckling av våra chefer och vårt ledarskap. Jag arbetar bland annat med pedagogisk utveckling och digitalisering av utbildningar riktade till KI:s ledning och chefer. Ett exempel på detta är programmet "Ny chef på KI".

I mitt arbete ingår även att delta i strategiska HR-rådet på KI. Där arbetar jag tillsammans med en större grupp specialister, och med KI:s ledarskap, för att undersöka hur vi på bästa sätt kan utveckla våra nuvarande initiativ med målet att behålla vårt långvariga starka arbetsgivarvarumärke och medarbetarrelationer.

I min roll ansvarar jag för 'exit' på KI. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare är det viktig att vara lyhörd för feedback från de som väljer att sluta sin anställning hos oss. För att få denna viktiga feedback har vi både exitenkäter och exitsamtal.

Dessutom är jag drivande inom mentorskapsprogram och nätverk tillsammans med interna och externa partners. Även här satsar jag på att utveckla pedagogiskt material som nås digitalt och ska tillgängliggöras för KI:s medarbetare.

 

E-post: julia.linder@ki.se

Telefonnummer: 0046 8-524 866 65

Utbildning

ACC Coachutbildning Grund, Leapfrog AB, Sweden (Expected Nov 2022)

Assoc. CIPD, The Chartered Institute of Personnel and Development is a association for Human Resource Management professionals, England (2020)

BScHons Business and International Relations, Aston University, England (2015)