Julia ES profilbild

Julia Engström Sid

Utbildningssamordnare

Om mig

Jag har en sjuksköterskeutbildning med inriktning på perioperativ- och intensivvård och en master inom folkhälsovetenskap. De senaste åren har jag arbetat mest med utveckling och ledarskap inom hälso- och sjukvården. Fler områden som ligger mig varmt om hjärtat förutom dessa är bl.a. patient- och närståendesamverkan, digitalisering av vården samt jämlik vård och hälsa.