Julia Cheung Objekt-/Förvaltningsledare IDAC på HR-avdelningen

Julia Cheung

Systemförvaltare

Om mig

Jag finns på HR-avdelning sedan 1 juni 2023 som objekt-/förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Organisations- och behörighetsinformation (FOOB) som syftar till att stödja verksamheten med identitets- och behörighetshantering under identitetens livcykel på KI så 

 

”Rätt person har rätt åtkomst​ vid rätt tidpunkt av rätt anledning”

 

Jag med Susanne Torell | Medarbetare (ki.se) på UF ITA arbetar ihop för dessa applikationer

  • Identitets- och accesshantering (IDAC) är byggd på systemen OMADA och Microsoft Identity Manager (MIM)
  • UBW Anknytning
  • IT fakturaunderlaget

 

Utbildning

Civilekonomexamen med systemvetenskap från Stockholms Universitet 1998