A picture of Juan

Juan Vaz

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag tog läkarexamen från Lunds Universitet i 2015. Jag är specialist i internmedicin och sedan 2020 gör jag min sub-specialisering inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi i Halmstad. I april 2023 försvarade jag min avhandling "Some epidemiological aspects of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma in Sweden" vid Lunds universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på inverkan av socioekonomisk status och ojämlikheter i den svenska hälso- och sjukvården på incidensen och kliniska förloppet av levercirros och primär levercancer.