Skip to main content
Johanna Sandelius. Foto: Viktor Karlsson.

Ekonomiansvarig vid Institutionen för Global folkhälsa (GPH) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Johanna Sandelius

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig vid Institutionen för Global folkhälsa (GPH) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är ekonomiansvarig vid Institutionen för Global folkhälsa (GPH) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Kontakta mig

Du som är verksam vid GPH eller LIME kan vända dig till mig eller någon av mina kollegor vid ekonomifunktionen för frågor om till exempel projektbudgetering, ekonomisk uppföljning eller ekonomisk rapportering.

Mejla dina frågor till ekonomi.gph@ki.se eller hör av dig för att boka ett möte. Ekonomifunktionen sitter på plan 3 i Widerströmska huset.

Loading bibliometrics...