Bild_22

Josefine Östh

Doktorand

Om mig

Doktorand i forskargruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance Use and Social Environment (EPiCSS) sedan mars 2020.

Huvudhandledare: Anna-Karin Danielsson

Bihandledare: Sven Andréasson, Peter Wennberg & Andreas Lundin

Mentor: Susanne Georgsson

Forskningsbeskrivning

Vi undersöker effekten av smartphone-applikationer (appar) som komplement till sedvanlig behandling för alkoholberoende, på alkoholkonsumtionen, och ämnar även validera apparna som instrument för att registrera alkoholkonsumtion.

Doktorandprojektet innefattar en randomiserad kontrollerad studie, en valideringsstudie och en kvalitativ studie. Deltagare rekryteras från Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa.

Utbildning

Kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap - Sophiahemmet Högskola (2013)

Masterexamen i internationell hälsa - Uppsala Universitet (2015)