J_Östh_picture

Josefine Östh

Doktorand

Om mig

Doktorand i forskargruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance Use and Social Environment (EPiCSS) sedan mars 2020.

Huvudhandledare: Anna-Karin Danielsson

Bihandledare: Sven Andréasson, Peter Wennberg & Andreas Lundin

Mentor: Susanne Georgsson

Forskningsbeskrivning

Vi undersöker effekten av smartphone-applikationer (appar) som komplement till sedvanlig behandling för alkoholberoende, på alkoholkonsumtionen, och ämnar även validera apparna som instrument för att registrera alkoholkonsumtion.

Doktorandprojektet innefattar en randomiserad kontrollerad studie, en valideringsstudie och en kvalitativ studie. Deltagare rekryteras från Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa.

Betydelsen av projektet är mångsidig. Det finns en uppsjö av alkoholrelaterade appar tillgängliga för nedladdning men få har blivit vetenskapligt utvärderade. Konsumtionsdata är också ofta insamlat retrospektivt vilket ökar risken för minnesluckor. Därför är det viktigt att hitta nya, mer precisa, sätt att samla in konsumtionsdata. Sist men inte minst, har användandet av mobila appar potentialen att öka tillgängligheten till vård, vilket på sikt kan minska den sjukdomsbörda och dödlighet som alkoholbruk- och beroende bidrar till.

Utbildning

Kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap - Sophiahemmet Högskola (2013)

Masterexamen i internationell hälsa - Uppsala Universitet (2015)

Loading bibliometrics...