Josefine E Naili

Josefine Naili

Postdoktorala studier

Om mig

Leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedi, Med. Dr och docent i fysioterapi. Jag är anknuten forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och kliniskt verksam som sjukgymnast vid Motoriklab, Karolinska Universitetssjukhuset. Mitt stora intresse, både i klinik och forskning, är att undersöka betydelsen av ortopediska skador och sjukdomars påverkan på rörelse- och gångmönster.

2017 disputerade jag med avhandlingen "Evaluation of function in individuals with knee osteoarthritis". Det övergripande syftet med avhandlingen vara att utvärdera metoder som används för att mäta funktion hos personer med knäartros, innefattande patientrapporterade utfall, funktionella test samt mått på övergripande gångavvikelse.

Anknuten till University of Southern Denmark, Odense, Department of Clinical Research, sedan 2020.

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt

  • BIOFUNC: Projektet syftar till att undersöka samband mellan klinisk presentation, mått på smärta och funktion samt förekomst av biomarkörer. Vidare vill vi undersöka om dessa mått kan användas i syfte att subtypsbestämma artros och förutsäga effekt av behandling och sjukdomsprogression.  
  • Kan vi förutsäga risk för recidiv hos barn med klumpfot?  
  • Kartläggning av gångförmåga och gångmönster hos barn med skelettdysplasi.  
  • Effekt av icke-kirurgisk behandling på rörelsemönster hos personer med femoroacetabulärt impingement (i samarbete med University of Southern Denmark).