Foto av Josefine Hjorth. Foto: Ida Rutström.

Josefine Hjorth

HR-partner

Till mig som HR-specialist kan du som HR eller chef vända dig för stöd i arbetsrättsliga frågor.

Om mig

Jag har arbetat vid Karolinska Institutet sedan mars 2015.

Jag är för närvarande tjänstledig från mitt arbete som HR-partner vid Institutionen för global folkhälsa för att vikariera som HR-specialist inom arbetsrätt och förhandling på Förhandlingsenheten vid KI:s centrala HR-avdelning.

Förhandlingsenheten ansvarar bland annat för processen vid arbetsbrister och arbetsrättsliga delen av omställningsärenden, lönebildning, lönerevision och lönekartläggning, samverkan för delaktighet med våra fackliga organisationer samt att sluta nya lokala kollektivavtal.

Stöd till organisationen

Vidare arbetar vi på Förhandlingsenheten även med att stötta KI:s HR och chefer med bl.a. råd i arbetsrättsliga frågeställningar, frågor gällande villkor i anställningen och kompetensutveckling.

Tillsammans med mina kollegor Åsa Agréus och Carolina Ström arbetar jag som rådgivare i ovanstående frågor. Jag är kontaktperson gentemot institutionsgrupp Syd:

samt

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från programmet Personal, Arbete och Organisation (PAO) med huvudämne psykologi vid Stockholms Universitet. 

  

Loading bibliometrics...